--
.

Zoek je een stageplek?

Met twee mensen in het team met een onderwijs achtergrond zit je op de goede plek! Al jaren verzorgen we stages voor het MBO en HBO.

Hieronder zie je de opleidingen waarvoor wij zijn erkend. We hebben met regelmaat 1 of 2 stageplekken beschikbaar.

Informeer gerust; stuur een mailtje naar stage@thephotofactory.nl met wat korte informatie over jezelf, je opleiding en de stageplek die je zoekt.

Media en vormgeving
 • Verricht voorbereidende werkzaamheden voor een media-uiting
  • Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek
  • Bespreekt de ingekaderde opdracht
  • Maakt een voorstel voor de media-uiting
 • Realiseert media-uiting
  • Verzamelt en controleert bestanden en content
  • Bewerkt en maakt bestanden en content
  • Maakt de media-uiting op
  • Rondt zijn opdracht af
 • Vervaardigt sign(deel)producten
  • Bereidt werkzaamheden voor
  • Bereidt opdracht digitaal voor
  • Plot, print, graveert en/of freest opdracht
  • Werkt sign(deel)producten af en assembleert
  • Maakt sign(deel)producten transportklaar
  • Voert bestands- en opslagbeheer uit
  • Voert opruimwerkzaamheden uit
 • Monteert signmateriaal
  • Voert transportwerkzaamheden uit
  • Bereidt montage voor
  • Monteert sign(deel)producten
  • Levert sign(deel)producten op
Entree
 • Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
  • Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
  • Voert (assisterende) werkzaamheden uit
  • Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
 • Assisteert bij de verwerking van goederen en/of producten
  • Voert werk uit bij de ontvangst en opslag van goederen en/of producten
  • Onderhoudt de artikelpresentatie
  • Voert werk uit bij verzorgen en onderhouden van de werkplek en werkomgeving
 • Assisteert bij de verkoop en het verlenen van service
  • Ontvangt de klant
  • Assisteert verkopende collega's
Handel, mode, ondernemerschap
 • Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie
  • Verzorgt goederenontvangst/ -opslag
  • Verzorgt de winkelpresentatie
  • Controleert de voorraad en doet bestelvoorstellen
  • Voert activiteiten uit t.b.v. (online-)informatiesystemen
 • Optimaliseert verkoop
  • Geeft uitvoering aan hospitality
  • Analyseert de verkoopresultaten en doet verbetervoorstellen
  • Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
  • Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten
  • Neemt deel en/of leidt het werkoverleg
 • Voert verkoop- en adviesactiviteiten uit
  • Adviseert en voert verkoopgesprekken
  • Maakt artikelen/producten op maat of gebruiksklaar
  • Handelt de verkoop af
  • Sluit het afrekensysteem af en verzorgt de geldadministratie
  • Doet verbetervoorstellen ten aanzien van het aanbod
  • Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de winkelpresentatie en promotie
 • Ontvangt en verwerkt goederen
  • Ontvangt goederen
  • Slaat goederen op en verzorgt de opslagruimte
  • Verzamelt goederen voor (online-)bestellingen
  • Controleert en vult artikelpresentaties aan
  • Bouwt artikelpresentaties op
 • Verkoopt en handelt verkoop af
  • Maakt de verkoopruimte verkoopklaar en verzorgt deze
  • Ontvangt en benadert klanten
  • Voert verkoopgesprekken
  • Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar
  • Handelt de verkoop af
  • Sluit het afrekensysteem af
  • Neemt (online)verzoeken, bestellingen en/of klachten van klanten aan
  • Neemt deel aan werkoverleg

Review op Google

Eén van onze oud-stagiars was zo lief om een review achter te laten op Google:

In 2013 heb ik stage gelopen bij de The Photo Factory. Ik vond het zo leuk en leerzaam dat ik uiteindelijk twee jaar stage heb gelopen.
Ze zijn nu ook een erkend leerbedrijf voor verkoper en retail. In mijn twee jarige stageperiode, heb ik mij zelf meer ontwikkeld.
Het is leuk en je leert heel veel. Dat komt ook door 1 op 1 begeleiding! Kortom: een aanrader, ik heb een leuke stage gehad :).